กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

               องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักปลัด ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ลดภาวะวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติต่างๆ ในปัจจุบันจึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เกิดความรักความสามัคคี มีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากยิ่งขึ้น และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวตำบลบางขุนไทร

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241