บุคลากรกองสวัสดิการสังคม อบต.บางขุนไทรนายเอกธนัช  รอดยิ้ม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


น.ส.สุนันทา ป้านสุวรรณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 

ว่าที่ ร.ต.หญิงพชรภรณ์ ขันเพชร
นักวิชาการศึกษา

น.ส.วรรณา สอนขาว
ครู
 

น.ส.จรรยพร  อภิสิทธิ์แก้วเจริญ
ครู


นางณฐอร อภิสิทธิ์แก้วเจริญ
นักพัฒนาชุมชนน.ส.รัตน์เกล้า เกตุแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.นฤมล เชื้อเพชร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
 

นางสุพัตรา สุดประเทศ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางกาญจนา รอดยิ้ม
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
 

น.ส.รุ่งทิพย์ มีพันธุ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241