สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทรนายจรินทร์  เดชปาน
ประธานสภาอบต.บางขุนไทร
 

นายสำรวย  นาคนคร
รองประธานสภาอบต.บางขุนไทร

จ.อ.อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม
เลขานุการสภาอบต.บางขุนไทรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

 

นางสาวกนกพร พงษ์พันธ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
 
นางสาวพิมพ์ประไพ  จงดี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2

นายนาวิน  นิลพันธ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 

นางอรสา  จันทรโชติ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5

นายไสว  ปรียานนท์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
 

นายชัยรัตน์  เล็กน้อย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7

นายชุมพล  คอเหลี่ยม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
 
นายอโนทัย  วงษ์ใหญ่
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 10


นายแสวง  โชยา
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 11

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241