กิจกรรมโครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

กิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร  ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี
พ.ศ.2558  ระหว่างวันที่ 13 - 17  เมษายน  2558  ตามหมู่บ้านต่างๆ  ในพื้นที่ตำบลบางขุนไทร
จำนวน  10  หมู่บ้าน  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุอันเป็นประเพณี
ที่สำคัญของคนไทยที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน     และประเพณีวันสงกรานต์ถือเป็น
วันขึ้นปีใหม่ของไทยอีกด้วย   โดยบุตรหลานและผู้เยาว์จะรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุขอพร  เพื่อความ
เป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและผู้สูงอายุ  อีกทั้งยังเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางขุนไทรได้ทำกิจกรรมอันดีร่วมกัน

alt  alt
alt  alt
alt  alt
alt  alt
alt  alt
 
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241