โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว

โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ได้จัดโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี  2558  ในวันศุกร์ที่  14  สิงหาคม  2558  ณ  บริเวณริมคลอง  D26  หน้าโรงเรียน
วัดดอนผิงแดด  (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและผนึกพลัง
ของคนในชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันในการให้ความร่วมมือช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นชุมชนน่าอยู่ สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
alt  alt

alt  alt


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241