โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ โดยให้ผู้สูงอายุเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองและส่งเสริมให้มีการดูแลซึ่งกันและกันในกลุ่ม ให้ผู้สูงอายุมีความเข้าใจในการปฏิบัติตน ลดภาวะการเกิดโรค มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน โดยกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดีที่หนึ่งของเดือน หรือตามความเหมาะสม ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

alt  alt
alt  alt
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241