โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร โดยอาสาสมัครสาธารณสุขตำบล ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2558 ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภัยของโรค และเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคไข้เลือดออก  เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ และประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและวิธีป้องกัน

   alt    alt

   alt   alt
  
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241