ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.บางขุนไทร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นักจัดการงานทั่วไป 21
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน นักจัดการงานทั่วไป 14
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 91
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง ผลการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-plan) ประจำปี 2564 สำนักปลัด 87
5 การประมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 93
6 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส นักจัดการงานทั่วไป 96
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 นักจัดการงานทั่วไป 99
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(รอบ 6 เดือน นักจัดการงานทั่วไป 93
9 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2564 นักจัดการงานทั่วไป 101
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน) นักจัดการงานทั่วไป 99
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) นักจัดการงานทั่วไป 99
12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 นักจัดการงานทั่วไป 96
13 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น นักจัดการงานทั่วไป 95
14 ประชุมประชาคมตำบลบางขุนไทร ประจำปี 2565 นักจัดการงานทั่วไป 100
15 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) นักจัดการงานทั่วไป 95
16 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นักจัดการงานทั่วไป 101
17 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล บุคลากร 101
18 กู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 กองสวัสดิการสังคม 118
19 ข้อมูลสถิติการให้บริการของประชาชน (กองช่าง) สำนักปลัด 93
20 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ของ สำนักปลัด สำนักปลัด 91
21 ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 บุคลากร 96
22 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน กองสวัสดิการสังคม 107
23 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 นักจัดการงานทั่วไป 90
24 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ นักจัดการงานทั่วไป 98
25 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน หลักสูตรการฝึกอบรมผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 กองสวัสดิการสังคม 157
26 รายงานสรุปการติดตามแผนปี 2563 สำนักปลัด 148
27 สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2562 สำนักปลัด 317
28 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 สำนักปลัด 134
29 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สำนักปลัด 149
30 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน สำนักปลัด 148

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241