ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.บางขุนไทร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นักจัดการงานทั่วไป 106
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน นักจัดการงานทั่วไป 108
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 171
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง ผลการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-plan) ประจำปี 2564 สำนักปลัด 172
5 การประมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 172
6 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส นักจัดการงานทั่วไป 182
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 นักจัดการงานทั่วไป 180
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(รอบ 6 เดือน นักจัดการงานทั่วไป 176
9 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2564 นักจัดการงานทั่วไป 187
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน) นักจัดการงานทั่วไป 182
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) นักจัดการงานทั่วไป 191
12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 นักจัดการงานทั่วไป 184
13 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น นักจัดการงานทั่วไป 193
14 ประชุมประชาคมตำบลบางขุนไทร ประจำปี 2565 นักจัดการงานทั่วไป 187
15 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) นักจัดการงานทั่วไป 176
16 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นักจัดการงานทั่วไป 183
17 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล บุคลากร 181
18 กู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 กองสวัสดิการสังคม 564
19 ข้อมูลสถิติการให้บริการของประชาชน (กองช่าง) สำนักปลัด 181
20 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ของ สำนักปลัด สำนักปลัด 175
21 ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 บุคลากร 174
22 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน กองสวัสดิการสังคม 186
23 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 นักจัดการงานทั่วไป 171
24 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ นักจัดการงานทั่วไป 179
25 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน หลักสูตรการฝึกอบรมผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 กองสวัสดิการสังคม 240
26 รายงานสรุปการติดตามแผนปี 2563 สำนักปลัด 241
27 สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2562 สำนักปลัด 411
28 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 สำนักปลัด 245
29 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สำนักปลัด 248
30 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน สำนักปลัด 243

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241