ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.บางขุนไทร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง ผลการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-plan) ประจำปี 2564 สำนักปลัด 3
3 การประมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 4
4 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส นักจัดการงานทั่วไป 8
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 นักจัดการงานทั่วไป 11
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(รอบ 6 เดือน นักจัดการงานทั่วไป 6
7 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2564 นักจัดการงานทั่วไป 8
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน) นักจัดการงานทั่วไป 7
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) นักจัดการงานทั่วไป 9
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 นักจัดการงานทั่วไป 7
11 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น นักจัดการงานทั่วไป 5
12 ประชุมประชาคมตำบลบางขุนไทร ประจำปี 2565 นักจัดการงานทั่วไป 9
13 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) นักจัดการงานทั่วไป 9
14 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นักจัดการงานทั่วไป 12
15 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล บุคลากร 12
16 กู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 กองสวัสดิการสังคม 12
17 ข้อมูลสถิติการให้บริการของประชาชน (กองช่าง) สำนักปลัด 7
18 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ของ สำนักปลัด สำนักปลัด 9
19 ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 บุคลากร 7
20 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน กองสวัสดิการสังคม 13
21 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 นักจัดการงานทั่วไป 6
22 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ นักจัดการงานทั่วไป 8
23 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน หลักสูตรการฝึกอบรมผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 กองสวัสดิการสังคม 69
24 รายงานสรุปการติดตามแผนปี 2563 สำนักปลัด 50
25 สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2562 สำนักปลัด 112
26 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 สำนักปลัด 47
27 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สำนักปลัด 64
28 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน สำนักปลัด 59
29 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560 นักจัดการงานทั่วไป 76
30 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2559 สำนักปลัด 110

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241