แผนอัตรากำลัง อบต.บางขุนไทร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี 2567-2569 บุคลากร 7
2 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรรัฐ บุคลากร 14
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) บุคลากร 76
4 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร Administrator 894
5 กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น บุคลากร 402
6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับ3) พ.ศ.2563 บุคลากร 178
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 บุคลากร 172
8 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง พ.ศ.2558 บุคลากร 343
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับ2) พ.ศ.2561 บุคลากร 351
10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2558 บุคลากร 346
11 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับ2) พ.ศ.2561 บุคลากร 177
12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 บุคลากร 168
13 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับ3) พ.ศ.2562 บุคลากร 169
14 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับ2) พ.ศ.2561 บุคลากร 163
15 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 บุคลากร 370
16 ประกาศกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากร 198
17 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564-2566 บุคลากร 220
18 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) บุคลากร 250
19 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการ บุคลากร 197
20 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1/2563 บุคลากร 282
21 ประกาศกำหนดโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากร 194
22 รายงานผล.การประเมินผลปฏิบัติงาน สำนักปลัด 257
23 เลื่อนขั้นเงินเดืนครึ่งปีหลัง2562 สำนักปลัด 328
24 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ สำนักปลัด 258
25 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง โอน รับโอน เลื่อนระดับ เลื่อนขั้น สำนักปลัด 333
26 แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือน(บุคคลกรทางการศึกาาของอปท.) สำนักปลัด 220
27 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล(ทางการศึกษาของอปท.) สำนักปลัด 277
28 แผนพัฒนาบุคลา่กร (พ.ศ.2561- พ.ศ.2563) บุคลากร 252
29 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) บุคลากร 265
30 แผนอัตรากำลัง (ฉบับปรุงปรุงครั้งที่ 5/2559 บุคลากร 461

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241