ประมวลภาพกิจกรรม อบต.บางขุนไทร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองสวัสดิการสังคม 166
2 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคประจำปีงบประมาณ2567 กองสวัสดิการสังคม 256
3 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร กองสวัสดิการสังคม 167
4 กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2566 นักจัดการงานทั่วไป 202
5 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ปีงบประมาณ 2566 (งบ สปสช.) ครั้งที่ 5 นักจัดการงานทั่วไป 138
6 กิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล ประจำปี 2566 นักจัดการงานทั่วไป 136
7 กิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล ประจำปี 2566 นักจัดการงานทั่วไป 130
8 โครงการพัฒนาเด็กไทยมีพัฒนาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 กองสวัสดิการสังคม 685
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2566 งานจัดเก็บ 138
10 ภาพกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 กองสวัสดิการสังคม 157
11 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2566 นักจัดการงานทั่วไป 167
12 ประมวลภาพกิจกรรม No Gift Policy นักจัดการงานทั่วไป 193
13 กิจกรรมคุณภาพผู้สูงอายุ เดือน มีนาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม 189
14 โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน นักจัดการงานทั่วไป 134
15 กิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นักจัดการงานทั่วไป 140
16 โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 กองสวัสดิการสังคม 293
17 โครงการส่งเสริมบทบาทสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางขุนไทร ประจำปีงบประมาณ 2565 กองสวัสดิการสังคม 275
18 โครงการจิตอาสาสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางขุนไทร ประจำปีงบประมาณ 2565 กองสวัสดิการสังคม 303
19 กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ตำบลบางขุนไทร สำนักปลัด 416
20 กิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญของชาติ นักจัดการงานทั่วไป 125
21 การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 นักจัดการงานทั่วไป 254
22 กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี นักจัดการงานทั่วไป 257
23 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 นักจัดการงานทั่วไป 303
24 โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ 2565 (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) นักจัดการงานทั่วไป 218
25 โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ 2565 (ช่วงเทศกาลปีใหม่) นักจัดการงานทั่วไป 465
26 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว นักจัดการงานทั่วไป 492
27 โครงการปลูกป่าทดแทน นักจัดการงานทั่วไป 259
28 กิจกรรมจิตอาสา รณรงค์โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด 470
29 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด 527
30 กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลบางขุนไทร กองสวัสดิการสังคม 491

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241