ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางขุนไทร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO สำนักปลัด 1
2 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ /พิการ ปีงบประมาณ 2564 กองสวัสดิการสังคม 15
3 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ /พิการ ปีงบประมาณ 2565 กองสวัสดิการสังคม 7
4 กฎหมายจราจร น่ารู้ สำนักปลัด 5
5 ลานกีฬา/สานมกีฬา ตำบลบางขุนไทร กองสวัสดิการสังคม 2
6 คนดีศรีแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2564 นักจัดการงานทั่วไป 4
7 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น กองสวัสดิการสังคม 2
8 24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ อบต.บางขุนไทร 4
9 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พ.ศ.2564-2570) นักจัดการงานทั่วไป 1
10 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัด 8
11 เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) นักจัดการงานทั่วไป 5
12 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปรพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.บางขุนไทร อ.บ้านแหบม จ.เพชรบุรี สำนักปลัด 7
13 แบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน นายพิพัฒน์พงศ์ กาหลง 46
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. นายพิพัฒน์พงศ์ กาหลง 42
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ..... นายพิพัฒน์พงศ์ กาหลง 10
16 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ /พิการ ปีงบประมาณ 2565 กองสวัสดิการสังคม 2
17 ประกาศให้มีการเลือกต้งนายก อบต.บางขุนไทร สำนักปลัด 29
18 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบฯ2566 กองสวัสดิการสังคม 25
19 การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร บุคลากร 17
20 คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วย COVID – 19 สำนักปลัด 54
21 มาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่รระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการฯ สำนักปลัด 48
22 การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ นักจัดการงานทั่วไป 50
23 ข้อมูลตลาดนัด ตลาดสดในพื้นที่ตำบลบางขุนไทร สำนักปลัด 26
24 กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ นักจัดการงานทั่วไป 29
25 การรักษาวินัยราชการท้องถิ่น นักจัดการงานทั่วไป 65
26 ผลการประเมิน ITA 2563 นักจัดการงานทั่วไป 32
27 สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม นักจัดการงานทั่วไป 35
28 อบต.บางขุนไทร ขอเชิญท่านเข้าใข้รับบริการ"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน" กองสวัสดิการสังคม 21
29 อบต.บางขุนไทร ขอเชิญท่านร่วมบริจาคหนังสือ"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน" กองสวัสดิการสังคม 57
30 การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) บุคลากร 107

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241