ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางขุนไทร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 งานจัดเก็บ 14
2 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนาณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 งานจัดเก็บ 78
3 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 งานจัดเก็บ 59
4 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ กองสวัสดิการสังคม 59
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่องการกำหนดระยะเวลาลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 งานจัดเก็บ 90
6 การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 งานจัดเก็บ 81
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการคามพระราชบัญญัติภาษีที่ิดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 งานจัดเก็บ 63
8 ประชาสัมพันธ์ เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม 143
9 12 สิงหาคม วันผ้าไทยแห่งชาติ สำนักปลัด 77
10 โลโก้วันต่อต้านยาเสพติด สำนักปลัด 140
11 ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด สำนักปลัด 206
12 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ข้อมูลสำรวจประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 205
13 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต นักจัดการงานทั่วไป 75
14 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2564 นักจัดการงานทั่วไป 79
15 สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 นักจัดการงานทั่วไป 98
16 ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2564 นักจัดการงานทั่วไป 112
17 หมู่บ้านเข้มแข็ง นักจัดการงานทั่วไป 235
18 ชุมชนจิตอาสาดีเด่น นักจัดการงานทั่วไป 184
19 ขยะอันตราย นักจัดการงานทั่วไป 74
20 สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร นักจัดการงานทั่วไป 207
21 ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 240
22 แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมการบริโภคยาสูบ นักจัดการงานทั่วไป 79
23 นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ปลอดบุหรี่ นักจัดการงานทั่วไป 91
24 สายด่วน 1600 นักจัดการงานทั่วไป 244
25 สาระน่ารู้ นักจัดการงานทั่วไป 100
26 ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ นักจัดการงานทั่วไป 266
27 ฝากติดตามและรับชม ชุมชนท่องเที่ยว นักจัดการงานทั่วไป 224
28 ชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี นักจัดการงานทั่วไป 78
29 บุคคลตัวอย่างตำบลบางขุนไทร ประจำปี 2564 นักจัดการงานทั่วไป 92
30 ผีเสื้อผ้าไทย นักจัดการงานทั่วไป 80

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241