ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางขุนไทร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 งานจัดเก็บ -
2 อบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 กองสวัสดิการสังคม -
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ครั้งที่ 2) บุคลากร 2
4 รายงานการจัดทำแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
5 รายงานสรุปผลการเก็บสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
6 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2
7 บุคคลต้นแบบตำบลบางขุนไทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2
8 ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
9 รายงานผลการประเมินความความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4
10 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 บุคลากร 6
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 12
12 รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น บุคลากร 8
13 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 3
14 แผนบริหารความต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 13
15 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบฯ63 กองสวัสดิการสังคม 28
16 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบฯ63 กองสวัสดิการสังคม 24
17 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัญสามัญ ประจำปี 2563 บุคลากร 1
18 ประกาศรับสมัครบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 40
19 การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี สำนักปลัด 28
20 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 2561 สำนักปลัด 24
21 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 สำนักปลัด 19
22 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักปลัด 52
23 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี สำนักปลัด 49
24 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักปลัด 56
25 ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตของ อบต.บางขุนไทร สำนักปลัด 37
26 ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตของ อบต.บางขุนไทร สำนักปลัด 42
27 ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตของ อบต.บางขุนไทร สำนักปลัด 55
28 ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตของ อบต.บางขุนไทร สำนักปลัด 70
29 ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตของ อบต.บางขุนไทร สำนักปลัด 62
30 ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตของ อบต.บางขุนไทร สำนักปลัด 68

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241