ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางขุนไทร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ นักจัดการงานทั่วไป 96
92 รายงานผลการประเมินความความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสาร นักจัดการงานทั่วไป 98
93 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 บุคลากร 137
94 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 110
95 รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น บุคลากร 125
96 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 103
97 ผลการประเมิน ITA 2563 นักจัดการงานทั่วไป 129
98 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นักจัดการงานทั่วไป 102
99 แผนบริหารความต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นักจัดการงานทั่วไป 131
100 ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง อบต.บางขุนไทร 698
101 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบฯ63 กองสวัสดิการสังคม 145
102 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบฯ63 กองสวัสดิการสังคม 140
103 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัญสามัญ ประจำปี 2563 บุคลากร 91
104 ประกาศรับสมัครบุคคล นักจัดการงานทั่วไป 158
105 การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี สำนักปลัด 144
106 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 2561 สำนักปลัด 128
107 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 สำนักปลัด 161
108 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักปลัด 178
109 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี สำนักปลัด 161
110 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักปลัด 178
111 ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตของ อบต.บางขุนไทร สำนักปลัด 154
112 ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตของ อบต.บางขุนไทร สำนักปลัด 157
113 ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตของ อบต.บางขุนไทร สำนักปลัด 161
114 ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตของ อบต.บางขุนไทร สำนักปลัด 178
115 ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตของ อบต.บางขุนไทร สำนักปลัด 168
116 ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตของ อบต.บางขุนไทร สำนักปลัด 189
117 ประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพปีงบฯ62 กองสวัสดิการสังคม 159
118 ร่วมใจใช้ถุงผ้า ลดปัญหาพลังงาน ฝ่าวิกฤติโลกร้อนพลาสติก สำนักปลัด 137
119 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัญสามัญ ประจำปี 2562 บุคลากร 92
120 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ปีงบฯ62 นางณฐอร อภิสิทธิ์แก้วเจริญ 360
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241