ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางขุนไทร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. นายพิพัฒน์พงศ์ กาหลง 395
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ..... นายพิพัฒน์พงศ์ กาหลง 191
93 รณรงค์การใช้จักรยาน นักจัดการงานทั่วไป 81
94 การรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง นักจัดการงานทั่วไป 80
95 กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 นักจัดการงานทั่วไป 91
96 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ /พิการ ปีงบประมาณ 2565 กองสวัสดิการสังคม 252
97 ประกาศให้มีการเลือกต้งนายก อบต.บางขุนไทร สำนักปลัด 195
98 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบฯ2566 กองสวัสดิการสังคม 196
99 การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร บุคลากร 166
100 คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วย COVID – 19 สำนักปลัด 232
101 มาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่รระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการฯ สำนักปลัด 221
102 การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ นักจัดการงานทั่วไป 411
103 ข้อมูลตลาดนัด ตลาดสดในพื้นที่ตำบลบางขุนไทร สำนักปลัด 176
104 กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ นักจัดการงานทั่วไป 435
105 การรักษาวินัยราชการท้องถิ่น นักจัดการงานทั่วไป 194
106 ผลการประเมิน ITA 2563 นักจัดการงานทั่วไป 357
107 สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม นักจัดการงานทั่วไป 385
108 อบต.บางขุนไทร ขอเชิญท่านเข้าใข้รับบริการ"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน" กองสวัสดิการสังคม 171
109 อบต.บางขุนไทร ขอเชิญท่านร่วมบริจาคหนังสือ"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน" กองสวัสดิการสังคม 202
110 การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) บุคลากร 505
111 ติดต่อหน่วยงาน อบต.บางขุนไทร 2235
112 e-service อบต.บางขุนไทร อบต.บางขุนไทร 1075
113 บัญชีรายการที่ดนและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)เฉพาะรายที่สำรวจเพิ่มเติมและรายที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) งานจัดเก็บ 213
114 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป บุคลากร 214
115 ประกาศคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดเพชรบุรี งานจัดเก็บ 186
116 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำนักปลัด 256
117 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง นายกอบจ.เพชรบุรี อบต.บางขุนไทร 432
118 วีดิโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อบต.บางขุนไทร 233
119 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2564 กองสวัสดิการสังคม 237
120 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 งานจัดเก็บ 209
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241