ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางขุนไทร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ/พิการ ปีงบฯ2566 กองสวัสดิการสังคม 1
2 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2566 นักจัดการงานทั่วไป 19
3 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 2566 นักจัดการงานทั่วไป 21
4 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 นักจัดการงานทั่วไป 19
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน 2566 นักจัดการงานทั่วไป 20
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 นักจัดการงานทั่วไป 20
7 การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy 2565 นักจัดการงานทั่วไป 20
8 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นักจัดการงานทั่วไป 16
9 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (เป็นแบบรายเดือน หรือราย 6 เดือนแรกของปี 2566 นักจัดการงานทั่วไป 19
10 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 นักจัดการงานทั่วไป 15
11 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป 24
12 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี2566 นักจัดการงานทั่วไป 19
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 งานจัดเก็บ 25
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 งานจัดเก็บ 40
15 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนาณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 งานจัดเก็บ 112
16 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 งานจัดเก็บ 85
17 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ กองสวัสดิการสังคม 207
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่องการกำหนดระยะเวลาลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 งานจัดเก็บ 121
19 การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 งานจัดเก็บ 101
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการคามพระราชบัญญัติภาษีที่ิดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 งานจัดเก็บ 81
21 ประชาสัมพันธ์ เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม 172
22 12 สิงหาคม วันผ้าไทยแห่งชาติ สำนักปลัด 100
23 โลโก้วันต่อต้านยาเสพติด สำนักปลัด 197
24 ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด สำนักปลัด 235
25 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ข้อมูลสำรวจประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 236
26 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต นักจัดการงานทั่วไป 95
27 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2564 นักจัดการงานทั่วไป 104
28 สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 นักจัดการงานทั่วไป 119
29 ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2564 นักจัดการงานทั่วไป 132
30 หมู่บ้านเข้มแข็ง นักจัดการงานทั่วไป 252

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241