ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางขุนไทร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วย COVID – 19 สำนักปลัด 17
2 มาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่รระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการฯ สำนักปลัด 19
3 การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ นักจัดการงานทั่วไป 20
4 ข้อมูลตลาดนัด ตลาดสดในพื้นที่ตำบลบางขุนไทร สำนักปลัด 10
5 กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ นักจัดการงานทั่วไป 13
6 การรักษาวินัยราชการท้องถิ่น นักจัดการงานทั่วไป 28
7 ผลการประเมิน ITA 2563 นักจัดการงานทั่วไป 15
8 สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม นักจัดการงานทั่วไป 19
9 อบต.บางขุนไทร ขอเชิญท่านเข้าใข้รับบริการ"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน" กองสวัสดิการสังคม 8
10 อบต.บางขุนไทร ขอเชิญท่านร่วมบริจาคหนังสือ"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน" กองสวัสดิการสังคม 25
11 การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) บุคลากร 66
12 บัญชีรายการที่ดนและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)เฉพาะรายที่สำรวจเพิ่มเติมและรายที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) งานจัดเก็บ 16
13 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป บุคลากร 32
14 ประกาศคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดเพชรบุรี งานจัดเก็บ 17
15 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำนักปลัด 59
16 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง นายกอบจ.เพชรบุรี อบต.บางขุนไทร 53
17 วีดิโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อบต.บางขุนไทร 35
18 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2564 กองสวัสดิการสังคม 39
19 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 งานจัดเก็บ 20
20 อบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 กองสวัสดิการสังคม 29
21 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ครั้งที่ 2) บุคลากร 23
22 รายงานการจัดทำแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 นักจัดการงานทั่วไป 22
23 รายงานสรุปผลการเก็บสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร นักจัดการงานทั่วไป 16
24 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น นักจัดการงานทั่วไป 16
25 บุคคลต้นแบบตำบลบางขุนไทร นักจัดการงานทั่วไป 24
26 ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ นักจัดการงานทั่วไป 17
27 รายงานผลการประเมินความความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสาร นักจัดการงานทั่วไป 18
28 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 บุคลากร 49
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 29
30 รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น บุคลากร 39

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241