ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางขุนไทร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศให้มีการเลือกต้งนายก อบต.บางขุนไทร สำนักปลัด 15
2 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบฯ2566 กองสวัสดิการสังคม 11
3 การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร บุคลากร 8
4 คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วย COVID – 19 สำนักปลัด 38
5 มาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่รระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการฯ สำนักปลัด 36
6 การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ นักจัดการงานทั่วไป 40
7 ข้อมูลตลาดนัด ตลาดสดในพื้นที่ตำบลบางขุนไทร สำนักปลัด 18
8 กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ นักจัดการงานทั่วไป 18
9 การรักษาวินัยราชการท้องถิ่น นักจัดการงานทั่วไป 55
10 ผลการประเมิน ITA 2563 นักจัดการงานทั่วไป 22
11 สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม นักจัดการงานทั่วไป 25
12 อบต.บางขุนไทร ขอเชิญท่านเข้าใข้รับบริการ"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน" กองสวัสดิการสังคม 14
13 อบต.บางขุนไทร ขอเชิญท่านร่วมบริจาคหนังสือ"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน" กองสวัสดิการสังคม 45
14 การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) บุคลากร 81
15 บัญชีรายการที่ดนและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)เฉพาะรายที่สำรวจเพิ่มเติมและรายที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) งานจัดเก็บ 32
16 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป บุคลากร 45
17 ประกาศคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดเพชรบุรี งานจัดเก็บ 23
18 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำนักปลัด 69
19 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง นายกอบจ.เพชรบุรี อบต.บางขุนไทร 101
20 วีดิโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อบต.บางขุนไทร 41
21 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2564 กองสวัสดิการสังคม 45
22 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 งานจัดเก็บ 28
23 อบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 กองสวัสดิการสังคม 35
24 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ครั้งที่ 2) บุคลากร 32
25 รายงานการจัดทำแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 นักจัดการงานทั่วไป 26
26 รายงานสรุปผลการเก็บสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร นักจัดการงานทั่วไป 24
27 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น นักจัดการงานทั่วไป 22
28 บุคคลต้นแบบตำบลบางขุนไทร นักจัดการงานทั่วไป 32
29 ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ นักจัดการงานทั่วไป 19
30 รายงานผลการประเมินความความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสาร นักจัดการงานทั่วไป 19

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

จ.อ.อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.บางขุนไทรแผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241