ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางขุนไทร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 งานจัดเก็บ 22
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรือง สรุปผลการจัดเก็บรายได้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 งานจัดเก็บ 65
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรือง ขอความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมค่าเก็บขนมูลฝอย งานจัดเก็บ 40
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำงบประมาณ 2567 งานจัดเก็บ 551
5 การรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร นายพิพัฒน์พงศ กาหลง 56
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร กำหนดระยะเวลาลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 งานจัดเก็บ 60
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยช์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2567 งานจัดเก็บ 67
8 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ช่วย บุคลากร 54
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 บุคลากร 49
10 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 61
11 ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นักจัดการงานทั่วไป 51
12 มาเลิกเหล้ากันเถอะ นักจัดการงานทั่วไป 59
13 การรับจดทะเบียนพาณิชย์ นักจัดการงานทั่วไป 57
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2556 - 2570 งานกฏหมายและคดี 63
15 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร บุคลากร 68
16 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ/พิการ ปีงบฯ2566 กองสวัสดิการสังคม 73
17 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก นักจัดการงานทั่วไป 59
18 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2566 นักจัดการงานทั่วไป 83
19 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 2566 นักจัดการงานทั่วไป 94
20 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 นักจัดการงานทั่วไป 91
21 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน 2566 นักจัดการงานทั่วไป 97
22 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 นักจัดการงานทั่วไป 90
23 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นักจัดการงานทั่วไป 80
24 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (เป็นแบบรายเดือน หรือราย 6 เดือนแรกของปี 2566 นักจัดการงานทั่วไป 85
25 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป 90
26 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี2566 นักจัดการงานทั่วไป 88
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 งานจัดเก็บ 83
28 ทำไมควรใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก นักจัดการงานทั่วไป 53
29 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 นักจัดการงานทั่วไป 86
30 การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy 2565 นักจัดการงานทั่วไป 86

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241