ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางขุนไทร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 12 สิงหาคม วันผ้าไทยแห่งชาติ สำนักปลัด -
2 โลโก้วันต่อต้านยาเสพติด สำนักปลัด 6
3 ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด สำนักปลัด 9
4 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ข้อมูลสำรวจประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 8
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต นักจัดการงานทั่วไป 7
6 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2564 นักจัดการงานทั่วไป 6
7 สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 นักจัดการงานทั่วไป 23
8 ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2564 นักจัดการงานทั่วไป 21
9 หมู่บ้านเข้มแข็ง นักจัดการงานทั่วไป 19
10 ชุมชนจิตอาสาดีเด่น นักจัดการงานทั่วไป 14
11 ขยะอันตราย นักจัดการงานทั่วไป 8
12 สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร นักจัดการงานทั่วไป 15
13 ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 18
14 แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมการบริโภคยาสูบ นักจัดการงานทั่วไป 5
15 นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ปลอดบุหรี่ นักจัดการงานทั่วไป 15
16 สายด่วน 1600 นักจัดการงานทั่วไป 19
17 สาระน่ารู้ นักจัดการงานทั่วไป 17
18 ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ นักจัดการงานทั่วไป 17
19 ฝากติดตามและรับชม ชุมชนท่องเที่ยว นักจัดการงานทั่วไป 16
20 ชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี นักจัดการงานทั่วไป 8
21 บุคคลตัวอย่างตำบลบางขุนไทร ประจำปี 2564 นักจัดการงานทั่วไป 22
22 ผีเสื้อผ้าไทย นักจัดการงานทั่วไป 8
23 ประกาศผลการลดพลังงาน นักจัดการงานทั่วไป 13
24 เพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO สำนักปลัด 13
25 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ /พิการ ปีงบประมาณ 2564 กองสวัสดิการสังคม 21
26 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ /พิการ ปีงบประมาณ 2565 กองสวัสดิการสังคม 16
27 กฎหมายจราจร น่ารู้ สำนักปลัด 14
28 ลานกีฬา/สานมกีฬา ตำบลบางขุนไทร กองสวัสดิการสังคม 15
29 คนดีศรีแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2564 นักจัดการงานทั่วไป 18
30 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น กองสวัสดิการสังคม 13

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241