ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางขุนไทร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนาณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 งานจัดเก็บ 66
2 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 งานจัดเก็บ 44
3 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ กองสวัสดิการสังคม 42
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่องการกำหนดระยะเวลาลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 งานจัดเก็บ 81
5 การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 งานจัดเก็บ 69
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการคามพระราชบัญญัติภาษีที่ิดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 งานจัดเก็บ 52
7 ประชาสัมพันธ์ เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม 130
8 12 สิงหาคม วันผ้าไทยแห่งชาติ สำนักปลัด 68
9 โลโก้วันต่อต้านยาเสพติด สำนักปลัด 106
10 ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด สำนักปลัด 195
11 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ข้อมูลสำรวจประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 166
12 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต นักจัดการงานทั่วไป 65
13 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2564 นักจัดการงานทั่วไป 68
14 สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 นักจัดการงานทั่วไป 87
15 ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2564 นักจัดการงานทั่วไป 95
16 หมู่บ้านเข้มแข็ง นักจัดการงานทั่วไป 216
17 ชุมชนจิตอาสาดีเด่น นักจัดการงานทั่วไป 152
18 ขยะอันตราย นักจัดการงานทั่วไป 65
19 สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร นักจัดการงานทั่วไป 177
20 ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 230
21 แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมการบริโภคยาสูบ นักจัดการงานทั่วไป 67
22 นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ปลอดบุหรี่ นักจัดการงานทั่วไป 79
23 สายด่วน 1600 นักจัดการงานทั่วไป 232
24 สาระน่ารู้ นักจัดการงานทั่วไป 87
25 ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ นักจัดการงานทั่วไป 236
26 ฝากติดตามและรับชม ชุมชนท่องเที่ยว นักจัดการงานทั่วไป 212
27 ชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี นักจัดการงานทั่วไป 66
28 บุคคลตัวอย่างตำบลบางขุนไทร ประจำปี 2564 นักจัดการงานทั่วไป 80
29 ผีเสื้อผ้าไทย นักจัดการงานทั่วไป 69
30 ประกาศผลการลดพลังงาน นักจัดการงานทั่วไป 69

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241